En samlet forståelse av psyke og kropp

Rettelse
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Tidsskr Nor Legeforen 2008; 128: 1707.

  I Tidsskriftet nr. 15/2008 s. 1707 er det feil byline på fotoet. Riktig skal være: Foto Dag T. Hanoa

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media