Sidsel  Gilbert

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Sidsel  Gilbert

Ann  Færden,, Sidsel  Gilbert
11.09.2008
Tidsskr Nor Legeforen 2008; 128: 1707. I Tidsskriftet nr. 15/2008 s. 1707 er det feil byline på fotoet. Riktig skal være: Foto Dag T. Hanoa