()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Artikkelen er skrevet av fem norske forskere.

  Studien utgår fra et samarbeid mellom Nyreforskningsgruppen ved Haukeland Universitetssykehus (Bjørn Egil Vikse og Bjarne Iversen), Medisinsk fødselsregister (Lorentz M. Irgens og Rolv Skjærven) og Norsk nefrologiregister (Torbjørn Leivestad). Registerforskning i Bergen er samlet i én effektiv forskningsgruppe som benevnes Locus for registerepidemiologi.

  Nyreforskningsgruppen ved Haukeland Universitetssykehus er aktiv innen registerforskning på nyresykdommer primært ved Norsk nyrebiopsiregister og basalforskning innen nyrefysiologi og patofysiologi.

  Ordforklaringer

  Preeklampsi: Dette er en av de mest alvorlige svangerskapskomplikasjonene. Etiologien er multifaktoriell. Preeklampsi forekommer ved 3,7 % av alle førstegangssvangerskap og 1,8 % av alle andregangssvangerskap. Tilstanden er definert ved blodtrykk ≥ 140/90 mm Hg etter 20. svangerskapsuke og proteinuri ≥ 0,3 g per døgn (≥ 1 positivt utslag på urinstiks) målt minst to ganger med 4 – 6 timers intervall.

  Det norske nyrebiopsiregisteret: I registeret er det morfologiske og kliniske data på alle nyrebiopsier utført i Norge siden 1988. Det er et samarbeid mellom Patologisk-anatomisk avdeling og Medisinsk avdeling ved Haukeland Universitetssykehus. Til nå er det registrert 8 000 pasienter.

  Norsk nefrologiregister: Alle behandlet for kronisk nyresvikt med dialyse eller nyretransplantasjon i Norge siden 1980, er registrert – de siste årene også omfattende kvalitetsindikatorer ved dialyse og ved transplantasjonsvirksomheten. Registeret er lokalisert ved Rikshospitalet. Til nå er 9 000 pasienter registrert.

  Medisinsk fødselsregister: Registeret bygger på meldeplikt og inneholder opplysninger om alle svangerskap etter 16. uke i Norge fra og med 1967. Formålet er helseovervåking samt å avklare årsaker til og følger av uønsket svangerskapsutfall, som for eksempel medfødte misdannelser.

  PDF
  Skriv ut
  Relaterte artikler

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media