Risiko for hjerte- og karsykdom ved migrene

Trine B. Haugen Om forfatteren
Artikkel

Kvinner som lider av migrene med aura har økt risiko for hjerte- og karsykdom, men det er uklart om det er noen årsakssammenheng.

Amerikanske og italienske forskere har nå studert sammenhengen mellom migrene med aura og risiko for hjerte- og karsykdom hos kvinner med ulik risiko for vaskulære hendelser (1).

Studien omfattet over 27 500 kvinner med kjent migrenestatus og Framingham-risikoskår. Ingen led av hjerte- og karsykdom ved studiestart. 13 % hadde migrene, hvorav 40 % migrene med aura. I løpet av oppfølgingsperioden på 11,9 år ble 697 rammet av hjerte- og karsykdom. Aldersjustert hasardratio for kvinner med migrene med aura var hhv. 1,9, 1,8 og 1,9 for kardiovaskulær sykdom, hjerneslag og hjerteinfarkt, sammenliknet med kvinner uten migrene. Ratio økte til 3,9 for hjerneslag for gruppen med lavest Framingham-skår og til 3,3 for hjerteinfarkt for dem med høyest skår.

– Også i tidligere studier har man vist en assosiasjon mellom migrene og risiko for iskemisk hjerte- og karsykdom, sier overlege Kaare Harald Bønaa ved Hjertemedisinsk avdeling, Universitetssykehuset Nord-Norge. Det er likevel fortsatt uklart om det er en årsakssammenheng, eller om den økte risikoen skyldes andre disponerende forhold som er ulikt fordelt hos dem med og uten migrene. Subgruppeanalysene presentert i denne artikkelen er basert på få observasjoner og må derfor tolkes med varsomhet.

– Risiko knyttet til migrene er uansett lav. Også hos pasienter med migrene må forebygging av hjerte- og karsykdom primært ta utgangspunkt i etablerte risikofaktorer for hjerte- og karsykdom som familiehistorie, kolesterolnivå, blodtrykk og røyking, sier Bønaa.

Anbefalte artikler