()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Muskelstyrke viser en invers og uavhengig assosiasjon til totaldødelighet og død som følge av kreft.

  Flere studier har vist at muskelstyrke er inverst assosiert med totaldødelighet. Imidlertid har kun en begrenset muskelgruppe vært målt i de fleste av disse studiene. Nå har forskere utført en prospektiv kohortstudie for å se på sammenhengen mellom muskelstyrke i større muskelgrupper og dødelighet (1).

  8 762 menn i alderen 20 – 80 år deltok i studien. Muskelstyrke ble målt ved å kombinere maksimal styrke i beinpress og benkpress. Deltakerne ble kategorisert etter muskelstyrke i aldersspesifikke tredeler. I løpet av en gjennomsnittlig oppfølging på 18,9 år forekom 503 dødsfall, hvorav 145 av hjerte- og karsykdom og 199 av kreft. Etter justering for en rekke konfunderende faktorer var det en signifikant invers assosiasjon mellom muskelstyrke og henholdsvis totaldødelighet og død som følge av kreft og hjerte- og karsykdom. Men assosiasjonen til død av hjerte- og karsykdom forsvant når det ble justert for kondisjon.

  – En styrke ved denne studien er at de har målt styrke i store muskelgrupper, sier førsteamanuensis Truls Raastad ved Norges idrettshøgskole. Den påviste sammenhengen gjaldt både normalvektige og overvektige, unge og eldre. Det ser ut til at den totale muskelmassen relatert til kroppsvekt er viktig for reguleringen av en rekke sykdomsforebyggende prosesser. Styrke målt i store muskelgrupper vil derfor gi et mer representativt mål for total muskelmasse enn håndgrepsstyrke, som har vært brukt i store kohortstudier og tverrsnittsstudier.

  – Vi kan imidlertid ikke utelukke at det er andre faktorer som har påvirket både muskelstyrken og dødeligheten i denne studien. Vi trenger studier som kan klargjøre eventuelle mekanistiske sammenhenger mellom muskelstyrke og muskelmasse og dødelighet av ulike sykdommer, sier Raastad.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media