Nei til prostatascreening

Erlend Hem Om forfatteren
Artikkel

Man bør ikke screene menn over 75 år for prostatakreft. Det er heller ikke evidens nok til å vurdere om screeningen er mer nyttig enn skadelig for menn under 75 år.

To nye studier publisert i Annals of Internal Medicine kaster nytt lys over prostatscreening (1, 2). I den ene artikkelen oppdaterte forskerne en litteraturgjennomgang fra 2002 (1). De identifiserte ti nye artikler for bl.a. å besvare spørsmålet om screening med prostataspesifikt antigen (PSA) reduserer mortalitet eller morbiditet.

Det er overbevisende vitenskapelige belegg for at behandling av prostatacancer identifisert ved screening er forbundet med moderate til store bivirkninger slik som erektil dysfunksjon, urininkontinens, abnorm tarmfunksjon og død, heter det i en ledsagende kommentar. Konklusjonen ble at man ikke bør screene menn som er 75 år eller eldre. Dette er en endring fra anbefalingen i 2002, der man konkluderte med at det ikke var kunnskapsgrunnlag godt nok til anbefaling for eller mot screeningen – hvilket fortsatt gjelder for menn under 75 år.

– Dansk Urologisk Selskab har klart sagt at systematisk screening for prostatacancer ikke bør finne sted. De to nye artiklene understreker med all tydelighet at dette fortsatt bør være gjeldende praksis. Resultatene vil forhåpentlig også gjøre det klart for allmennleger at opportunistisk screening, for eksempel i form av måling av prostataspesifikt antigen i «blodprøvepakker» hos menn uten symptomer på prostatakreft, heller ikke bør finne sted, sier Henrik Jakobsen ved Urologisk avdeling, Herlev Hospital (3).

Anbefalte artikler