Gener + røyk = lungekreft?

Åslaug Helland Om forfatteren
Artikkel

Gener påvirker risikoen for utvikling av lungekreft, men mekanismen er ikke klarlagt.

Lungekreft hos røykere og ikke-røykere er trolig to ulike sykdommer. Illustrasjonsfoto Colourbox

Tre forskergrupper har ved hjelp av store genomvide assosiasjonsstudier identifisert polymorfismer på kromosomarm 15q, som er assosiert med utvikling av lungekreft (1 – 3). Blant genene i denne regionen er nikotinacetylkolinreseptorer.

– Det er gjort spennende forskning om den genetiske bakgrunnen for lungekreft de siste årene, sier overlege Paal Brunsvig ved Radiumhospitalet. I vår del av verden er ca. 90 % av lungekrefttilfellene forårsaket av røyking, mens ca. 50 % av asiatiske kvinner med lungekreft aldri har røykt. Lungekreft hos røykere og aldri-røykere er antakelig to ulike sykdommer, som kanskje i fremtiden vil behandles ulikt.

Det har lenge vært kjent at visse gener disponerer for brystkreft og eggstokkreft, men lungekreft har aldri vært regnet som en arvelig sykdom. Det er rapportert økt forekomst i enkelte familier, og disposisjon for nikotinavhengighet kan være forklaringen.

Tobakksrøyk er fortsatt den viktigste risikofaktor for å utvikle lungekreft, og undersøkelsene kan kanskje bidra til å finne personer som absolutt ikke bør røyke, sier Brunsvig.

Anbefalte artikler