Stamcellebehandling og hjerteinfarkt

Anne Forus Om forfatteren
Artikkel

Stamcellebehandling ved hjerteinfarkt gir ingen tilleggseffekt av klinisk betydning og kan foreløpig ikke anbefales som standardbehandling.

Ketil Lunde. Foto Bente Devik, Rikshospitalet

Moderne behandling av akutt hjerteinfarkt reduserer skaden på hjertet og fører til bedret overlevelse. Likevel utvikler mange pasienter hjertesvikt. Ketil Lunde og kolleger ved Avdeling for kardiologi, Rikshospitalet, har undersøkt om behandling med pasientens egne beinmargsceller (stamceller) bedrer hjertefunksjon etter akutt hjerteinfarkt. I en randomisert klinisk studie fikk alle de 100 pasientene standardbehandling, og 50 fikk i tillegg injisert stamceller via en kransåre seks dager etter infarktet.

– Noen av pasientene fikk smerter i brystet etter injeksjonen, men ellers var behandlingen med stamceller forbundet med få komplikasjoner. Begge gruppene hadde like god bedring i hjertefunksjon, livskvaliteten var den samme, og alle var i live ett år etter behandlingen. Stamcellegruppen hadde noe bedre resultater ved utholdenhetstester, men dette var sannsynligvis en placeboeffekt, siden gruppen ikke hadde bedre oksygenopptak enn kontrollpasientene, sier Lunde.

Lunde mener manglende effekt kan skyldes at antall stamceller som etablerer seg permanent i hjertemuskulaturen er lavt, og at beinmargscellene kan ha en begrenset evne til å transdifferensiere til hjertemuskelceller.

Lunde forsvarte avhandlingen Treatment of acute myocardial infarction with intracoronary administration of autologous bone marrow cells. The ASTAMI study for ph.d.-graden ved Universitetet i Oslo 21.6. 2008.


Transdifferensiere: En form for reprogrammering av stamceller. Stamceller, for eksempel beinmargsceller, endrer kurs og utvikler seg (differensierer) til en annen type vev enn de opprinnelig var ment for.

Anbefalte artikler