()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Pasienter med øre-nese-hals-kreft kan kanskje øke sjansene for å overleve dersom de får i seg tilstrekkelige mengder frukt og grønt.

  Kreftpasienter med øre-nese-hals-kreft har lavere nivåer av antioksidanter sammenliknet med friske personer. Amrit Kaur Sakhi ved Avdeling for ernæringsvitenskap ved Universitetet i Oslo ville i sin doktorgrad finne ut om det var en sammenheng mellom nivået av antioksidanter i blod og overlevelsesprosent for denne gruppen pasienter.

  – Våre data tyder på at økning av én type antioksidanter, karotenoider, i blodet før og etter strålebehandling kanskje kan øke overlevelse. Funnene er i samsvar med den siste rapporten fra World Cancer Research Fund som viser at høyt inntak av frukt og grønt sannsynligvis reduserer risikoen for å utvike denne krefttypen, sier Sakhi.

  Den samme effekten oppnås ikke av antioksidanttilskudd, her har flere studier vist ingen eller negative effekter.

  – Våre data tyder også på at det kan være ugunstig å øke nivået av antioksidanter under selve behandlingsperioden. Strålebehandling øker oksidativt stress i pasienten, og de som har høyest økning, har bedre overlevelse. Antioksidanter demper oksidativt stress, og kan kanskje motvirke behandlingseffekten av stråling, sier Sakhi.

  Funnene danner grunnlag for å kunne starte en studie med frukt-og-grønt-intervensjon hos denne pasientgruppen.

  Amrit Kaur Sakhi disputerte for graden dr.philos. med avhandlingen Low molecular weight plasma antioxidants in healthy individuals and head and neck squamous cell carcinoma patients ved Universitetet i Oslo18.6. 2008.

  Ordforklaringer

  Karotenoider: En type antioksidanter som finnes i frukt og grønnsaker

  Øre-nese-hals-kreft: Kreft i slimhinner eller kjertler i øvre luftveier, dvs. nese/bihuler, munnhule, svelg, strupehode eller spyttkjertler

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media