Eldre kan også forebygge diabetes

Eline Feiring Om forfatteren
Artikkel

Eldre kan ha like god insulinfølsomhet som unge mennesker.

Bente Bryhni. Foto privat

Det viser overlege Bente Bryhni ved Hjertemedisinsk avdeling, Universitetssykehuset Nord-Norge, i sin avhandling Insulin release and insulin resistance in ageing. Type 2-diabetes blir vanligere med økende alder. Dette kan skyldes overvekt og dårligere fysisk form med insulinresistens, men også sviktende insulinproduksjon.

– Blant 7 169 ikke-diabetiske personer som deltok i Tromsø-undersøkelsen 1994 – 95 undersøkte vi sammenhengen mellom alder og ikke-fastende insulin, proinsulin og ratio mellom disse to. Etter å ha korrigert for en rekke faktorer fant vi at insulinnivåene avtok med økende alder, uavhengig av faktorer assosiert med insulinfølsomhet, mens konsentrasjonen av proinsulin og proinsulin-insulin-ratio økte. Dette tyder på at betacellefunksjonen avtar med alderen, sier Bryhni.

I en annen studie har hun sammenliknet friske eldre og yngre menn ved å måle insulinfølsomheten direkte. Menn på 70 år ble sammenliknet med 30 år gamle menn med samme høye kroppsmasseindeks, men også med 30-åringer med en mer gjennomsnittlig kroppsmasseindeks.

– 70-åringene hadde samme insulinfølsomhet som tilsvarende gruppe 30-åringer. Best insulinfølsomhet hadde 30-åringene med gjennomsnittlig kroppsmasseindeks. Det viser at insulinfølsomhet er nærmere knyttet til kroppsfett enn til alder.

Resultatene antyder likevel at også eldre kan utsette eller forebygge diabetes ved å holde seg slanke og i god form, sier Bryhni.

Hun disputerte for dr.med.-graden ved Universitetet i Tromsø 23.5. 2008.


Insulinresistens: Nedsatt biologisk effekt av insulin. Medfører økte insulinnivåer

Ikke-fastende insulin: Nivåene er avhengig av både insulinresistens og betacellefunksjon

Proinsulin: Prekursormolekylet for insulin. Øker ved insulinresistens. Ratioen mellom proinsulin og insulin er en markør for betacellefunksjon

Anbefalte artikler