Ny lærebok om hjerneslag

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Mätzsch, T

  Gottsäter, A

  Stroke och cerebrovaskulär sjukdom

  311 s, tab, ill. Lund: Studentlitteratur, 2007. Pris SEK 413

  ISBN 978-91-44-03391-4

  Stroke och cerebrovaskulär sjukdom er en lærebok som tar sikte på å gi en presentasjon av hjerneslag og sykdommer i kar av betydning for hjernens blodsirkulasjon. Målgruppen er alle som befatter seg med utredning, behandling og rehabilitering av pasienter med hjerneslag. Boken er delt inn i fire deler: bakgrunn, diagnostikk, behandling, og resultat og rehabilitering. Den inneholder 24 kapitler som er skrevet av 19 forfattere. De to redaktørene, Mätzsch og Gottsäter, er henholdsvis karkirurg og «medicinsk angiolog» med tilknytning til Kärlcentrum Malmö-Lund ved Universitetssjukhuset MAS i Malmö.

  Stoffet er pedagogisk lagt opp med gode illustrasjoner, bilder og tekstbokser. Alle kapitler har et innledende sammendrag av viktige punkter, og de aller fleste kapitlene avsluttes med en tekstboks med praktiske råd. Det er en styrke at man har gjengitt standard diagnostiske instrumenter som National Institutes of Health Stroke Scale, Glasgow Coma Scale og Modified Rankin Scale.

  Det er oppført en del referanser til slutt i kapitlene, men disse vises det dessverre ikke til i teksten. Det virker fremmed for meg at man refererer resultater av konkrete studier uten at referansen til artikkelen er oppgitt i den løpende teksten. Referanselistene følger ikke en enhetlig mal, hvilket jeg ville forvente i en slik bok.

  Boken gir en oversikt over en rekke emner innen dette store fagfeltet. Den er bl.a. godt oppdatert i forhold til ny nevroradiologisk bildediagnostikk, transkranial ultralyddoppler, trombolytisk behandling ved hjerneinfarkt og endovaskulære prosedyrer. En svakhet er imidlertid at man i liten grad går i dybden med hensyn til nevrologisk differensialdiagnostikk, rehabilitering og diagnostikk og håndtering av følgetilstander etter hjerneslagsykdommer. Redaktørenes bakgrunn har nok hatt betydning for interne prioriteringer, hvilket kan være noe av forklaringen på at hele seks kapitler omhandler ulike aspekter knyttet til stenoser i carotis. Kapitlet om øyesymptomer ved carotisstenoser teller 21 sider, mens diagnostikk og håndtering av disseksjoner i precerebrale kar er viet kun tre sider.

  Stroke och cerebrovaskulär sjukdom gir en god oppdatert fremstilling av diagnostikk og behandling av hjerneslag, med en særlig vekt på problemstillinger knyttet til carotisstenoser.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media