Helsefarlige relasjoner

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Dalsegg, A

  Wesche, I.

  Ut av psykopatens grep

  Hvordan komme fri fra helsefarlige mennesker. 320 s. Oslo: Aschehoug, 2008. Pris NOK 349

  ISBN 978-82-03-23578-8

  Forfatterne ønsker først og fremst at denne boken skal være til hjelp, støtte og opplysning for mennesker som har vært i nære relasjoner til helsefarlige mennesker. Selv om ingen av forfatterne er fagfolk innen psykiatri eller psykologi, har de satt seg grundig inn i litteraturen omkring psykopatibegrepet og spesielt offerets rolle. Selv om det er angitt at dette på mange måter er en selvhjelpsbok, angir de også at den vil være nyttig for andre som vil lære om helsefarlige mennesker, psykopatisk atferd og hvordan dette blant annet kan ramme familier og arbeidsplasser.

  Det er sju kapitler og en rekke underkapitler. Bakerst er det en liste over aktuelle hjelpeinstanser samt en kortfattet litteraturliste. Språket er lett og nesten fri for faguttrykk. De få som er, blir veldig godt forklart. Oppbygningen er kronologisk. Først får vi noen levende historier fra virkeligheten, deretter en beskrivelse av både den «milde» hverdagspsykopaten og den mer «tunge» psykopaten med en ofte kriminell løpebane. Det gis en meget god beskrivelse av hvordan det oppleves for personer å bli utsatt for mennesker med psykopatiske trekk. Hvordan psykopaten kan bli rasende eller straffe andre mennesker ved å bli tause når de sier/gjør noe som ikke faller i smak, skildres på en lettfattelig måte. Videre hvordan de på ulike måter påfører andre smerte og problemer uten selv å føle noen form for skyld eller anger. Barns opplevelse av å ha en forelder med psykopatiske trekk har også fått sin rettmessige og viktige plass.

  Den siste delen tar for seg hvordan man skal komme seg ut av slike relasjoner. Det som kan gjøre det vanskelig for offeret å dra sin vei, er at en person med psykopatiske trekk på en eller annen underfundig måte kan vekke medlidenhet og omsorg. Her kommer forfatterne med mange nyttige tanker og innspill som bør være nyttig for de fleste som får pasienter med slik problematikk på kontoret. En rekke ulike mestringsmåter som kan hjelpe offeret videre, blir beskrevet.

  Både beskrivelsene av offerets rolle i slike relasjoner og hvordan de kan komme seg ut av slike destruktive relasjoner, har gjort dette til en viktig, nyttig og spennende bok.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media