En leges kamp for humanisme

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Mitic, Z.

  Mellom to tårer

  En leges krigsdagbok fra Kosovo, Serbia og Kroatia. 336 s, ill. Oslo: Koloritt forlag, 2008. Pris NOK 278

  ISBN 978-82-92395-43-1

  Dette er en antikrigsbok – om krigens redsler, om hvordan mennesker blir skadet, lemlestet og drept. Den beskriver hvordan krig og konflikter korrumperer, lager sår på kropp og sjel som det vil ta lang tid å hele, hvis de i det hele tatt blir helet.

  Men det er også en beretning fra en usedvanlig lege om arbeid i krig og konflikt på Balkan i 1990-årene. Zorica Mitic arbeidet i konfliktområder i Kroatia, Serbia og Kosovo, ofte under helt umenneskelige forhold, der hun med store anstrengelser og en nesten ufattelig vilje behandlet og hjalp de syke, sårede og invalide. Dette er en fortelling om en leges brennende engasjement – en serbisk stemme som beskriver folks lidelser under krigen, isolasjonen og den ødeleggende internasjonale sanksjonspolitikken overfor Serbia, en politikk som til de grader korrumperte samfunnet, økte vanlige folks lidelser og styrket regimet.

  Forfatteren henvender seg til alle som ønsker å få et innblikk i en side ved situasjonen på Balkan som fortsatt er lite omtalt i resten av Europa.

  Dette er en dagbokskildring. Zorica Metic skrev mens hun arbeidet som anestesilege. Inngående beskrives både hennes arbeid og de forhold som hersket i forskjellige områder der hun var: Fra arbeidet under krigen i Krajina i begynnelsen av 1990-årene, der det bodde serbere før de ble drevet ut, til forholdene under bombingen av Serbia i 1999. Hun ble selv skadet under bombingen.

  Dette er en intens, åpen og ærlig skildring av forholdene i et samfunn under de vanskeligste forhold. Vi får en unik innsikt i hvordan mennesker reagerer og handler under press. Det er skildringer av de mest uegennyttige og, det må man si, heltemodige handlinger, men også av de menneskene som ikke klarte presset. Forfatteren beskriver livet på sykehuset, solidariteten under krigen, men også vanskelighetene og konfliktene under Milosevic-regimets korrupte styre. Det var ikke lett å være mot Milosevic og kjempe for menneskers rett til anstendig behandling under et internasjonalt sanksjonsregime som bidro til å tømme sykehusenes lagre av medisiner og utstyr. Svartebørs, kriminalitet og korrupsjon herjet, og forfatteren ble selv truet på livet. For denne anmelder, som ved flere reiser til Serbia fikk et visst innblikk i forholdene på denne tiden, ga Mitics bok en dypere forståelse av de vanskelige og kompliserte forhold innbyggerne i landet måtte leve under.

  Forfatteren pretenderer ikke å gi en balansert skildring av krigen og konfliktene. Dette er et partsinnlegg. Vi får imidlertid mange opplysninger om hendelser som ofte ikke er blitt fremhevet i mediene, bl.a. om alle flyktningene som Serbia har tatt seg av.

  Fortellingen fra nødens teater er også varm. Den bringer tårer frem. Det er en modig fortelling.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media