Skjoldkjertel beste betegnelse

Kjell Rootwelt Om forfatteren
Artikkel

Om kjertelen er forskjønnende kan disputeres, men den norske betegnelsen trenger ikke diskuteres.

Per Holck ønsker at Tidsskriftet skal bruke betegnelsen skjoldbruskkjertel i stedet for skjoldkjertel. Det fremkom i hans språkspalteinnlegg i nr. 9/2008 (1). Jeg støtter ham ikke i det. Kjertelen ble beskrevet av Galen (130 – 200 e.Kr.) og ble omtalt med ulike navn inntil Wharton i 1656 (2) kalte den glandula thyreoidea (egentlig glandulae thyreoideae siden han ikke regnet med isthmus, bare sidelappene). Verken Wharton eller andre hadde den gang noen forståelse av kjertelens funksjon. Wharton antydet at kjertelen lå på halsen «to round and beautify the neck by filling the vacant spaces around the larynx … particularly in females to whom for this reason a larger gland has been assigned». Vi vet jo nå at den antakelsen ikke var et blinkskudd, men uansett er hans betegnelse glandula thyreoidea blitt stående internasjonalt som kjertelens rette latinske navn. Korrekt oversatt til norsk må navnet bli skjoldkjertelen.

Anbefalte artikler