Kjell Rootwelt

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Kjell Rootwelt

Kjell Rootwelt
14.08.2008
Om kjertelen er forskjønnende kan disputeres, men den norske betegnelsen trenger ikke diskuteres. Per Holck ønsker at Tidsskriftet skal bruke betegnelsen skjoldbruskkjertel i stedet for skjoldkjertel...
Inger Marie Skogseid, Remo Gerdts, Rolf Nyberg-Hansen, Kjell Rootwelt, Søren Jacob Bakke
30.11.2001
Med begrepet parkinsonisme forstår vi et klinisk bilde hvor pasienten har minst to av de typiske symptomene hypo-/akinesi, rigiditet, hviletremor og postural instabilitet. Hos omkring 75 % av...