Klinisk registerforskning i Bergen

Erlend Hem Om forfatteren
Artikkel

Artikkelen er skrevet av tre norske forskere.

Førsteforfatter Dag Moster er barnelege ved Haukeland Universitetssykehus og forsker ved Locus for registerepidemiologi, Universitetet i Bergen. Rolv Terje Lie er professor i medisinsk statistikk ved Universitetet i Bergen og forsker ved Medisinsk fødselsregister. Trond Markestad er professor i pediatri ved Universitetet i Bergen og forskningskoordinator ved Barneklinikken, Haukeland Universitetssykehus.

Forskergruppen har bred kompetanse innen klinisk nyfødtmedisin, registerepidemiologi og medisinsk statistikk, og har lang erfaring i å benytte nasjonale helseregistre til å belyse kliniske problemstillinger.

Anbefalte artikler