Klinisk forskning på hjertesvikt

Erlend Hem Om forfatteren
Artikkel

Artikkelen er skrevet av forskere fra København, Århus, Glasgow, Marseille, Maastricht og Oslo.

Studien ble planlagt i 2001, da studiegruppen hadde fått tilbud fra Sanofi om å delta i en mulig multisenterstudie for å vurdere indikasjoner for dronedaron. Preparatet ble testet på pasienter med hjertesvikt for å finne ut om det kunne ha en gunstig effekt på død av arytmi og på livslengde. Studien startet 12.6. 2002 og ble stoppet 16.1. 2003. Etter anmodning fra legemiddelfirmaet gikk styringskomiteen med på å vente i to år med å publisere data siden preparatet ikke var på markedet.


ANDROMEDA: Antiarrhythmic Trial with Dronedarone in Moderate to Severe CHF Evaluating Morbidity Decrease study.

Torsades de pointes (fr.): En spesiell form for ventrikkeltakykardi som særpreges av at QRS-toppene vekselvis i serier rettes oppover eller nedover (er positive eller negative). Årsaken kan være elektrolyttforstyrrelser, medikamentbruk etc. (1, 2).

Anbefalte artikler