Oppstart

Charlotte Haug Om forfatteren
Artikkel

Tradisjonen tro går dette nummeret av Tidsskriftet til alle dem som tar fatt på medisinstudiet i august. Det inneholder artikler som omhandler utdanningen – både grunnutdanningen, turnustjenesten og videre- og etterutdanningen. I tillegg er det et bredt spekter av artikler om helt andre medisinske emner. Å utdanne seg til lege er ikke noe man gjør én gang for alle gjennom et formalisert løp. Å være lege innebærer å holde seg kontinuerlig oppdatert om det som skjer i medisinen og i helsevesenet – ikke ved å kjenne alle detaljer om alle spesialiteter, men ved å være nysgjerrig og beholde et åpent sinn overfor alle sider ved medisinen og det å hjelpe syke.

Anbefalte artikler