Et nytt fag

Charlotte Haug Om forfatteren
Artikkel

Krigen i Afghanistan og Irak har fått mange konsekvenser. En av dem er at krigskirurgien som fag er endret. Nylig utga den amerikanske hæren boken War surgery in Afghanistan and Iraq: a series of cases 2003 – 2007. Det er første gang en lærebok med nye teknikker for behandling av krigsskader utgis mens krigen den beskriver pågår. Boken er åpenbart ikke lystelig lesing og ble forsøkt stoppet og sensurert, angivelig av sikkerhetshensyn. Når den likevel ble publisert, var det for at kirurgene i krigssonen skulle få lære de nye behandlingsregimene, som ofte var helt forskjellige fra tidligere retningslinjer.

Anbefalte artikler