Nye vaksiner mot virus?

Åslaug Helland Om forfatteren
Artikkel

Tradisjonelt er vaksiner mot virus svekkede levende virusstammer. En ny poliovaksine til mus er basert på et annet prinsipp.

Farget transmisjonselektronmikroskopisk bilde av poliovirus. Illustrasjonsfoto Photo Take/GV-Press

Beskyttelse mot virusinfeksjon kan oppnås ved vaksinasjon med svekkede levende virus, døde inaktiverte virus eller rekombinante virale proteiner. De levende, svekkede virusvaksinene har vist seg å være mest effektive, men pga. nye mutasjoner og endringer i virusets genom, er det en viss risiko for at virus utvikler seg og blir mer patogene.

Forskere har nylig laget stabilt svekkede vira som virker som trygge og effektive vaksiner i musemodeller (1). Metoden går ut på å redusere virusets evne til å adaptere og forandre seg ved å øke nøyaktigheten til RNA-polymerasen ved genetisk manipulasjon. Vaksinen var svært immunogen, og spredning av virus fra inokulasjonsstedet til andre steder i kroppen ble forhindret.

– Levende vaksiner mot meslinger, kusma, røde hunder og gul feber har vist seg meget stabile og pålitelige i bruk. De som arbeider med vaksineutvikling er likevel nølende til satse på levende, svekkede virusvaksiner på grunn av risikoen for at et vaksinevirus igjen kan bli mer patogent. En metode som kunne sikre at virus var både immunogent og varig svekket, ville derfor innebære et klart fremskritt, sier divisjonsdirektør Hanne Nøkleby ved Folkehelseinstituttet.

– Studien viser lovende resultater med en ny poliovaksine til mus. Det er for tidlig å si om prinsippet virkelig kan brukes til utvikling av andre virusvaksiner og utnyttes i vaksiner til mennesker. En av vaksinens egenskaper ser ut til å være at vaksinevirus holder seg der det blir plassert i kroppen. Det er ikke opplagt at det vil fungere i praksis, sier Nøkleby.

Anbefalte artikler