Hemmer danning av amyloid

Trine B. Haugen Om forfatteren
Artikkel

En hemmer av et enzym som katalyserer danningen av β-amyloidfragmenter, har effekt i musemodeller for Alzheimers sykdom.

Ved Alzheimers sykdom avleires proteinet β-amyloid i hjernen, og intracellulær spalting av β-amyloid prekursorprotein (AβPP) er sentralt i sykdomsutviklingen. Denne spaltingen kan derfor være et terapeutisk angrepspunkt, og tyske forskere har nå syntetisert en hemmer av β-amyloiddanningen (1).

En løselig inhibitor av β-sekretase, et enzym som spalter det amyloiddannende proteinet AβPP, hemmet aktiviteten til løselig enzym, men ikke spaltingen av AβPP inne i cellen. Ved å koble en sterylgruppe til inhibitoren ble derimot spaltingsreaksjonen i cellen hemmet.

– Dette viser betydningen av å få legemidlet frem til den lokalisasjonen hvor reaksjonen som skal påvirkes, faktisk finner sted, sier lege Tale Norbye Wien ved Medisinsk avdeling, Rikshospitalet. Koblingen til sterylgruppen førte til at inhibitoren ble transportert til endosomene, som er åsted for β-sekretasens spalting av AβPP.

– Når β-sekretasen ble hemmet, så man økt aktivitet i enzymet α-sekretase, som spalter AβPP til fragmenter som ikke danner amyloid og dermed anses som nevroprotektivt. Den tyske forskergruppen demonstrerte videre at den sterylkoblede inhibitoren hadde effekt i to dyremodeller for Alzheimers sykdom, i henholdsvis transgene mus og bananflue. Hvorvidt den vil være effektiv ved Alzheimers sykdom i mennesket, gjenstår imidlertid å se, sier Wien.

Anbefalte artikler