Aciklovir uten effekt mot hiv ved herpesinfeksjon

Geir Jacobsen Om forfatteren
Artikkel

Behandling av seropositive kvinner for herpes simplex-virus type 2 reduserte ikke forekomsten av hiv. Det viser en studie fra Tanzania.

Infeksjon med herpes simplex-virus type 2 (HSV-2) er forbundet med økt risiko for hivsmitte. Nå har forskere undersøkt om behandling av HSV-infeksjon kan redusere risikoen for hivsmitte (1). Alle deltakerne var positive for HSV-2-antistoff og samtidig negative for hiv. Etter randomisering fikk rundt 400 personer 400 mg aciklovir to ganger daglig, mens et tilsvarende antall i kontrollgruppen fikk placebo. Behandlingstiden var 1,5 år.

Av de 679 kvinnene som fullførte studien, var det ingen forskjell blant de 55 som fikk hiv: 27 i aciklovirgruppen og 28 i kontrollgruppen (1).

– Det har liten hensikt å behandle kvinner som er seropositive for herpes simplex-virus type 2 og er utsatt for økt smitterisiko for hiv, sier mikrobiolog Tore Juel Gutteberg ved Universitetssykehuset Nord-Norge.

– Herpes simplex-virus type 2 er den dominerende årsak til genitale sår. Aciklovir utrydder ikke viruset, men hemmer og reduserer danningen av nytt virus-DNA. Det skjer etter at viruset har kommet inn i sin nye vertscelle. Herpes simplex påvirker vertens T-cellerespons mot et inntrengende hivvirus, og det er mulig at aciklovir i for liten grad kan motvirke denne effekten. Til tross for enighet om en sammenheng mellom herpes simplex og hiv viser studien at behandling med aciklovir ikke er en trygg nok strategi. Det trengs derfor bedre tiltak enn dette, sier Gutteberg.

Anbefalte artikler