Hvorfor stoler pasienten på legen?

Anne Forus Om forfatteren
Artikkel

De fleste mennesker både stoler på og er fornøyd med fastlegen sin. Tillitsforholdet bygges ved god oppfølging, tid til samtale og hvis pasienten blir tatt på alvor.

Helge Skirbekk. Foto privat

Dette viser Helge Skirbekk, Avdeling for atferdsfag ved Institutt for medisinske basalfag, i sitt doktorgradsarbeid. Resultatene bygger på observasjonsstudier og intervjuer med pasienter i alderen 53 – 71 år.

– Det er spesielt tre ting som er viktige for at tillitsforholdet skal oppleves som åpent og godt: At de kroppslige problemene som er årsak til at pasienten oppsøker legen blir fulgt opp, at pasienten opplever at han eller hun blir tatt på alvor som menneske, og at pasienten får nok tid til å fortelle om sine plager og hvordan de påvirker hverdagen, sier Skirbekk.

Han viser at pasientene finner tillitsforholdet åpent hvis legen viser interesse og forståelse, er sensitiv for pasientens følelser og hjelper vedkommende med å mestre daglige utfordringer. Et åpent tillitsforhold er spesielt viktig for mennesker med uklare og langvarige lidelser.

– De som ikke føler at de blir tatt på alvor, kan iblant la være å dele informasjon med legen, og dette kan påvirke behandlingen. Og hvis legen bare diskuterer symptombeskrivelser, kan tillitsforholdet lettere svekkes ved uenighet mellom pasient og lege, avslutter han.

Skirbekk har forsvart avhandlingen The patient’s trust. Theoretical analyses of trust and a qualitative study in general practice consultations for Ph.D.-graden ved Universitetet i Oslo 12.6. 2008.

Anbefalte artikler