Førstehjelp i førstehjelp

Eline Feiring Om forfatteren
Artikkel

Helsepersonell som tar seg av hardt skadede pasienter, men som har lite teamtrening, trenger kun kort tids opplæring for å oppnå store, positive langtidseffekter.

Torben Wisborg. Foto I.P. Olsen, Helse Finnmark

Det viser en ny avhandling. Helsepersonell har gjerne gode praktiske ferdigheter i behandling av alvorlige skadetilfeller, men få eller ingen har tilstrekkelig trening i å fungere som et team.

– Det er som et fotballag som aldri har trent sammen, og plutselig må spille en avgjørende kamp. Å få eksperter til å fungere i team er ganske krevende, sier Torben Wisborg.

Han er overlege ved Hammerfest sykehus og disputerte 30.5. 2008 for Ph.D.-graden med avhandlingen Improving the spirit – increasing the chances of survival. Wisborg har lenge drevet opplæring i behandling av alvorlige skadetilfeller, både i Norge og Irak, sammen med kolleger i Stiftelsen BEST: Bedre og Systematisk Traumebehandling, og ved Tromsø Mineskadesenter. Blant tilbudene er et endagskurs for traumeteam i Norge, og tre-fire ukers opplæring i Irak. Wisborg fant at helsepersonell som deltok på disse kursene, både i Norge og Irak, selv tok ansvar for å tilpasse kunnskapen til sin egen virkelighet, og videreføre den.

Studiene viser at helsepersonell tar sitt ansvar alvorlig, og bruker det de opplever som nyttige læringsmetoder dersom de får en viss støtte, sier Wisborg.

Anbefalte artikler