Onkologi for kirurger og kirurgi for onkologer og andre

Jon Arne Søreide Om forfatteren
Artikkel

Poston, GJ

Beauchamp, RD

Ruers, TJM

Textbook of surgical oncology

429 s, tab, ill. Oxon: Informa Healthcare, 2007. Pris GBP 125

ISBN 978-1-84184-507-4

De tre redaktørene kommer fra England, USA og Nederland, og har hentet bidragsytere til bokens 11 delseksjoner fra sine hjemland. Selve innledningsseksjonen inneholder sju kapitler der bl.a. prinsipper for kvalitetskontroll i onkologisk kirurgi, prinsipper for adjuvant stråle- og kjemoterapi og design av studier innen kirurgisk onkologi blir godt belyst. Ulike sider ved palliativ kirurgisk behandling og utfordringer knyttet til kommunikasjon med pasienter og pårørende blir også drøftet på en informativ og reflektert måte.

De neste ti delseksjonene omhandler kreft i de ulike organsystemer, bokstavelig talt fra topp til tå (fra hjernesvulster og kreft i munnhule, svelg, halsregion og lunger, til bryst-/endokrinkreft, gastroenterologisk, urologisk og gynekologisk kreft, inkludert sarkomer og hudsvulster). Hvis behovet er å kunne ha én bok, for å hente generell informasjon om kirurgisk kreftbehandling, vil man i denne boken finne en relativt kortfattet og lett tilgjengelig informasjon. Derfor er den kanskje også relevant for kirurgens nære samarbeidspartnere innen kreftbehandling: onkologen, patologen og radiologen – inkludert spesialistkandidater innen disse fagfeltene.

Denne anmelder kan vanskelig evaluere de mange faglige standpunker innenfor alle organområder. Den faglige fremstillingen preges nok i noen grad av de land forfatterne kommer fra, og de institusjoner de arbeider i.

Både redaktører og enkeltforfattere har gjort en grei jobb. Alle kapitler avsluttes med en rekke referanser, stort sett oppdatert til 2004 eller 2005. Enkelte forfattere har også oppgitt aktuelle nettadresser i tillegg. Boken er trykt på godt papir, og er solid innbundet. En indeks til slutt gjør det lett å finne frem.

Skuffende er en manglende «finish» fra forlagets side (iallfall i mitt eksemplar). Det er mange trykkfeil i teksten, og selv i det korte forordet er det en rekke stavefeil. Flere svart-hvitt illustrasjoner er av dårlig kvalitet og av liten informasjonsverdi. Flere bilder er dårlig fokusert. At forlaget finner det nødvendig å samle de få fargeillustrasjonene fra hele boken på egne samleark, er trolig økonomisk motivert, men hadde fortjent en bedre løsning. I et par kapitler er flere referansenumre falt ut i litteraturlisten.

Denne boken er aktuell for mange, og den inneholder svært mye nyttig informasjon. Forlaget bør snarest rette opp de produksjonstekniske feilene. Men selv da, ville jeg kanskje ventet på en forbedret og videreutviklet 2. utgave, som bør komme i løpet av to-tre år, skal innholdet kunne avspeile utviklingene innen kirurgisk kreftbehandling.

Anbefalte artikler