Liten verktøykasse

Kjetil Søreide Om forfatteren
Artikkel

Perera, R

Heneghan, C

Badenoch, D.

Statistics toolkit

112 s, tab, ill. Oxford: Blackwell, 2008. Pris GBP 13

ISBN 978-1-4051-6142-8

Dette er ment å være en introduksjon til basal forståelse av medisinsk statistikk. Forfatterne hevder at når du har fått grep på innholdet, skal du kunne nok til å ta fatt på tolking og bruk av statistikk i egne forskningsprosjekter. Dette synes å være et noe i overkant optimistisk løfte.

Førsteinntrykket er positivt – blikket fanges av rikelig med fargerike bilder og illustrasjoner, flytdiagrammer, tekstbokser og figurer. Selve teksten er delt inn i en introduksjon til grunnleggende begreper, som beskrivelse og fordeling av data, sannsynlighet og konfidensintervaller, og statistiske tester. Ganske snart blir man introdusert for metodebruk ved randomiserte studier og systematiske oversikter, mens mer «enkle» eller vanlige temaer som pasient-kontroll-studier, diagnostiske tester og kohortstudier omtales lenger ut, avbrutt av et kapittel nummer to om systematiske oversikter. Det hele avsluttes med en «statistisk ordbok», som inneholder en hel rekke nyttige ord, begreper og uttrykk og forklaringer på hva disse betyr i medisinsk statistikk.

Inndelingen oppfattes ikke umiddelbart som logisk, og temaene er noe springende. Her er virkelig kun det basale, knappest det grunnleggende, tatt med i hvert kapittel, og som «verktøykasse» synes derfor denne utgivelsen å ha et begrenset arbeidsområde. Den største praktiske nytten ligger i størrelsen (den passer i en hvilken som helst frakkelomme) og i anvendelsen som en tilgjengelig håndbok for raskt å få forklart/oppfrisket enklere statistiske termer og begreper. Selv om det er gitt en del eksempler med illustrasjoner på databehandling i SPSS og Excel, så gir Statistics toolkit ikke grunnlag for å starte med egne forskningsprosjekter. Den kan muligens fungere som en kort introduksjon eller som rask oppfriskning for dem som ikke jobber med forskning i det daglige. Hvis man vil gå mer inn i metodene, må det tyngre verktøy til.

Anbefalte artikler