En etterlengtet bok om kvalitetsforbedring

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Arntzen, E.

  En forutsigbar helsetjeneste

  Kvalitet og orden i eget hus. 222 s, tab, ill. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2007. Pris NOK 289

  ISBN 978-82-05-37196-5

  Denne læreboken i kvalitetsarbeid for helsetjenesten er etterlengtet. Elisabeth Arntzen er lege og kvalitetsdirektør i Helse Sør-Øst RHF og vet hva hun skriver om fordi hun har «gjort det selv». Målgruppen er ledere og helsepersonell som arbeider med å sikre god kvalitet i helsevesenet.

  Formgivningen er delikat, teksten lett å lese og underholdende som en kriminalroman. Jeg leste den en søndag på sofaen, og greide ikke legge den fra meg. De 222 sidene er inndelt i 24 små og lettleste kapitler. Styrken er at dette er godt skrevet og enkelt å forstå. De korte kapitlene kan leses i små eller store porsjoner. Kvalitetsspråket, som ofte står i veien for formidling innenfor dette feltet, er forenklet. Et vanskelig begrep som «internkontroll» blir forklart så mange ganger på så mange forskjellig måter at jeg tror alle har mulighet til å forstå det. Det er også en oppskriftssamling som gjør en i stand til å lage sitt eget kvalitetssystem. Myndighetskrav og lovkrav er omtalt, og det er flere gode eksempler på konkrete kvalitetsprosjekter.

  Siden undertegnede har lang erfaring med kvalitetsarbeid, ba jeg en yngre kollega med masterutdanning i helseledelse og kort arbeidserfaring fra helsetjenesten, Stine Kilden, om å vurdere den – for å se om hun ville bli like begeistret. Det ble hun.

  Er det noe som trekker ned, må det være at kapitlet Mellommenneskelige forhold virker litt overfladisk og kanskje malplassert sammenliknet med de andre kapitlene. Der omtales foruten kommunikasjon blant annet arbeidsglede og samfunnskvalitet. Skal dette først være med i en bok om kvalitet, burde det vært behandlet grundigere.

  En forutsigbar helsetjeneste anbefales alle ledere og alle som ønsker en rask innføring i kvalitetsarbeid, og bør absolutt kunne være pensumbok på flere utdanninger. Her finnes alt man trenger å vite om kvalitetsarbeid i sykehus. Dette er en inspirerende og nyttig utgivelse som kan øke forståelsen av kvalitetsarbeid i helsevesenet.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media