Kartlegger 2 000 allmennlegers praksis

Aktuelt i foreningen
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  I hvilken grad kartlegger og følger allmennlegene opp sine pasienters alkohol- og røykevaner?

  Legeforeningens forskningsinstitutt og Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS) gjennomfører nå en undersøkelse blant norske allmennleger. Undersøkelsen foregår i samarbeid med Norsk forening for allmennmedisin og har to formål: Å få kunnskap om bruken av kartleggingsinstrumenter og kortvarig intervensjon i allmennpraksis når det gjelder alkoholrelaterte problemer, og å få kunnskap om omfanget av intervensjon med hensyn til røykeslutt.

  – Undersøkelsen har to deler, sier Olaf G. Aasland, instituttsjef ved Legeforeningens forskningsinstitutt. – Den første delen er en spørreskjemaundersøkelse til et representativt utvalg av 2 000 norske fastleger. Den andre delen vil være basert på gruppeintervjuer med et utvalg fastleger. Denne delen av undersøkelsen vil vi sende ut særskilt invitasjon til i løpet av høsten, sier han.

  Det gis anledning til å svare både på Internett og på papir. Deltakerne får både et skjema i posten samt et elektronisk spørreskjema per e-post på den adressen de har oppgitt til Legeregisteret. De som ønsker å svare på papir på «gamlemåten», fyller ut sine spørreskjemaer og returnerer det i frankert svarkonvolutt.

  – Resultatene vil bli publisert i nasjonale og internasjonale tidsskrifter, forteller Aasland. Han understreker at alle svar blir anonymisert for forskerne. Det gjelder også skjemaer som er utfylt elektronisk. Lydopptak fra gruppeintervjuene vil bli slettet, sammen med indirekte personidentifiserbare opplysninger.

  – Prosjektet er på vanlig måte innmeldt til vårt personvernvernombud ved Norsk Samfunnsvitenskapelig Datatjeneste, sier instituttsjefen.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media