Eli Sørensen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Eli Sørensen

Eli Sørensen
26.06.2008
Problemer med oppførsel, følelser, innlæring og AD/HD forekommer svært ofte hos barn og unge som snorker, som har episoder med nedsatt respirasjon eller som har pustestopp når de sover...
Eli Sørensen
08.10.2009
Undersøkelser tyder på at leger mangler kunnskap om og ferdigheter innen søvnforstyrrelser hos barn og unge og at de fleste unnlater å spørre spesielt eldre barn og ungdom om hvordan de sover ( 1 , 2...
Eli Sørensen
09.01.2003
Søvnvansker, atferdsforstyrrelser og emosjonelle forstyrrelser forekommer ofte samtidig. Kontroll av søvn og kontroll av følelser og atferd ser ut til å henge sammen, og retningen av årsak og...
Eli Sørensen, Reidun Ursin
30.01.2001
Det er vel kjent at barn som sover for lite, blir irritable, uoppmerksomme og impulsive. Ungdommer forsover seg om morgenen, sovner i skoletiden og blir følelsesmessig labile. Data fra USA viser at...
Eli Sørensen
30.06.2001
Serotonin 1A (5-HT 1A )-reseptoren har en viktig rolle i mekanismene som regulerer søvn og våkenhet foruten ved flere psykiske lidelser. Det serotonerge nevrotransmittersystemet brer seg fra...