Nettvei til språkråd

Raida Ødegaard Om forfatteren
Artikkel

Tidsskriftets ordliste finnes nå kun på vår nettside. Her tar vi deg med på en guidet tur.

Tidsskriftet har helt fra begynnelsen av 1970-årene utgitt en egen ordliste med oversikt over vår anbefalte norske skrivemåte for medisinske ord og uttrykk. Den siste reviderte utgaven på papir kom i 1997, og den ble også den første nettversjonen. Nå finnes ordlisten kun på vår nettside, der den blir fortløpende oppdatert. Her tar vi deg klikkvis frem til Tidsskriftets ordliste.

Ordlisten

Gå inn på Tidsskriftets nettside www.tidsskriftet.no/. Under bildet av siste nummer ligger det en grå boks. Velg «Forfattere og fagvurderere» (fig 1). På neste skjermbilde ser du et grått felt til venstre, der klikker du på «Språk». Du får da opp hovedmenyen med en rekke valg. Der finnes det en lenke med generelle språkråd og lenker til mer spesielle temaer, som skrivemåter for latinske ord og bruk av SI-enheter. Noen kommaregler med eksempler kan klikkes frem, og det siste punktet i valgmenyen er «Ordliste» (fig 2). Når du klikker på det, kommer selve ordlisten opp. Den inneholder også en del allmennord. Du trykker på forbokstaven til ordet du er på jakt etter.

Figur 1  Åpningsbildet. www.tidsskriftet.no

Figur 2  Ordlisten. www.tidsskriftet.no/?nota_id=501

Språkspalten – tidligere innlegg

Gå inn på nettsiden vår www.tidsskriftet.no/. Midt på linjen velger du «Tema», i linjen under «Temaserier». Du kommer da inn på temasiden, og det første valget er «Språk» (fig 3). Innlegg fra 2000 og frem til siste nummer ligger samlet her. De fremkommer med tittel og angivelse av i hvilket nummer de er publisert. Artiklene er klikkbare og gir direkte lesetilgang. De kan også skrives ut i PDF-format.

Figur 3  Tidligere språkspalteinnlegg. www.tidsskriftet.no/?a­tema&n=2&m=4

Nøkkelord

Informasjon om språk og språkrelaterte emner kan også søkes frem via nøkkelord. Gå inn på www.tidsskriftet.no/. Søk på «Arkiv». På den mørke linjen som kommer opp, velger du «Søk». På det grønne feltet ruller du litt nedover og velger «Søk på nøkkelord» (fig 4). Du får da frem en alfabetisk liste over nøkkelord. Klikk på «Språk». Totalt antall treff var 145 ved søk 29.4. 2008.

Anbefalte artikler