Hans B. Nustad

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Hans B. Nustad

Hans B. Nustad
01.05.2008
Tidsskr Nor Legeforen 2008, 128: 728 – 9. Første setning i tredje avsnitt i første spalte på side 728 skal være: Sent på kvelden 3. mars 1945 dukket 12 norske studentfanger plutselig opp,...
Hans B. Nustad
13.03.2008
Vi hadde streng ordre om ikke å forlate huset. Det sto vakter utenfor med ordre om å skyte. Igjen begynte diskusjonen for og imot flukt. Den ble intens, for vi visste alle at nå måtte avgjørelsen...