()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sven Chr. Enger døde brått og uventet 20.4. 2008 på sitt landsted på Nøtterøy, 74 år gammel. Med ham er en viktig skikkelse i vårt medisinske miljø gått bort.

  Etter examen artium ved Drammen Gymnas i 1953 studerte han medisin ved Universitetet i Oslo og tok embetseksamen i 1959.

  Turnustjenesten ble gjennomført ved Gjøvik Sykehus og i Gol legedistrikt. Etter et kortvarig vikariat i privatpraksis startet hans videre løpebane ved Medisinsk avdeling, St. Joseph hospital i Porsgrunn. Fra 1966 til pensjonsalder var han knyttet til Sentrallaboratoriet ved Sykehuset i Drammen først som utdanningskandidat, fra 1971 som assisterende overlege og fra 1982 som avdelingsoverlege.

  Faget klinisk kjemi var i denne perioden i rivende utvikling og fenget mange unge leger. Nye og avanserte nukleærmedisinske undersøkelser ble en del av det diagnostiske repertoaret. Enger var tidlig ute, sannsynligvis den første i Norge, med å introdusere nye undersøkelser som bestemmelse av insulin i blod, elektroforese av lipoproteiner og konsentrasjonsmåling av HDL-kolesterol.

  Sammen med kolleger ved medisinsk avdeling ble disse parametrene undersøkt som risikofaktorer for koronar hjertesykdom, og studiene ble publisert i anerkjente internasjonale tidsskrifter. Disse arbeidene fra Drammen ble samlet til en avhandling som ble forsvart for den medisinske doktorgrad i 1980.

  Mange utdanningskandidater samt studenter ved Bioingeniørskolen i Drammen har nytt godt av hans gode og engasjerende undervisning. Hans interesse for ledelse førte til studium i helseadministrasjon i 1986 og senere mastergrad.

  Sykehuset visste å verdsette hans egenskaper og kvalifikasjoner ved ansettelsen som leder for Medisinsk serviceklinikk og i perioden 1983 – 88 som sjeflege. Som pensjonist har han arbeidet som medisinsk konsulent og hadde planer om å fortsette denne virksomheten.

  Han hadde også vide interesser utenom sitt fagfelt og påtok seg mange oppdrag. Han var en ivrig rotarianer og satt i styret for pensjonistuniversitetet. Særlig fortjenstfull var innsatsen som formann for Stiftelsen Eidsfoss hovedgård.

  Sven Chr. Enger var en interessert og engasjert person som inspirerte kolleger og samarbeidspartnere. Ved energisk og systematisk arbeid ble mange av hans planer og vyer realisert. Han var bestemt, men aldri arrogant. Hans lederstil må karakteriseres som myk, og med sine diplomatiske evner klarte han å få medarbeidere med sprikende interesser til å arbeide mot samme mål. Han var en samarbeidets mann som nøt stor respekt for sin fagkunnskap og innsikt, men ikke minst for sin vennlighet, ro og sindighet. Hans humor og tvisyn ble det satt pris på.

  Foruten nærfamilien er det mange som dypt vil savne ham som venn, nabo, kollega eller samarbeidspartner.

  Vi lyser fred over hans minne.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media