Dag Magne Solheim

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Dag Magne Solheim

Ståle Ritland, Dag Magne Solheim, Ferencz Laszlo
29.05.2008
Sven Chr. Enger døde brått og uventet 20.4. 2008 på sitt landsted på Nøtterøy, 74 år gammel. Med ham er en viktig skikkelse i vårt medisinske miljø gått bort. Etter examen artium ved Drammen Gymnas i...
Arnt Winsnes, Dunja Refsum, Tore Kalager, Hjørdis Iveland, Dag Magne Solheim, Marianne Haakonsen
11.08.2005
Innvandring fra områder i Afrika med høy forekomst av tuberkulose har det siste tiåret ført til økende antall pasienter med tuberkulose i Norge ( 1 ). Lungetuberkulose ses hyppigst, men innvandrere...