Jahn M. Nesland

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Jahn M. Nesland

Jahn M. Nesland, Bjørn Risberg, Aasmund Berner, Lars Rode
01.05.2008
Sixten Franzén, født 26.11. 1919 i Sverige, døde 15.3. 2008, 88 år gammel. Vi på Radiumhospitalet har mistet en av våre mest verdifulle medarbeidere. Sixten Franzén begynte sin karriere som hematolog...
Hege E. Giercksky, Jahn M. Nesland
28.02.2000
Patologer har, etter at lysmikroskopet ble tatt i bruk, beskrevet strukturelle forandringer som gjenkjennes ved spesifikke sykdomsprosesser, og definert mekanismer som gir skade på celle-, vevs- og...
Pål Knudsen, Arne-Jørgen Ryther, John Arne Nesheim, Vera M. Abeler, Jahn M. Nesland, Håvard E. Danielsen
10.08.2000
De første forsøkene med telepatologitjenester i Norge startet i 1990 ved Regionsykehuset i Tromsø (1, 2). Siden har flere miljøer, blant annet Helseregion 4, etablert tilsvarende tjenester (3). Det...
Jahn M. Nesland
30.01.2000
Helt siden Rudolf Virchow (1821 – 1902) utformet den cellulære patologi har morfologiske trekk ved celler og vev stått sentralt i vår oppfatning av sykdomsprosesser. Store deler av vår etablerte...
Johan Høie, Ketil Heimdal, Jahn M. Nesland, Ole Børmer
10.11.2000
Medullært thyreoideakarsinom har lenge vært kjent som en autosomal dominant arvelig sykdom (1). Medullære thyreoideakarsinomer produserer kalsitonin, og påvisning av forhøyet kalsitoninnivå i serum...