Tidsskriftet og Legeforeningen

Charlotte Haug Om forfatteren
Artikkel

Tidsskriftet er Legeforeningens tidsskrift. Det betyr ikke at enhver mening som kommer på trykk i Tidsskriftet, er Legeforeningens offisielle standpunkt. Dette kan det være grunn til å minne om fra tid til annen. Tidsskriftet skal, ifølge Legeforeningens lover, redigeres etter redaktørplakaten. Hovedprinsippet er at alt som publiseres i Tidsskriftet, inkludert lederartikler, korrespondanseinnlegg, bokanmeldelser etc., gir uttrykk for forfatterens (eller forfatternes) meninger. Artiklene reflekterer ikke Legeforeningens syn eller synspunktene til de institusjoner forfatterne er tilknyttet, med mindre det eksplisitt er opplyst om dette. Legeforeningens gjeldende politikk kommer til uttrykk i en egen seksjon i Tidsskriftet – Aktuelt i foreningen.

Anbefalte artikler