Siri Lunde

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Siri Lunde

Siri Lunde
01.05.2008
Økt kroppsmasseindeks er assosiert med høyere risiko for mange typer kreft, men for enkelte krefttyper varierer sammenhengen med kjønn og etnisitet. Man bør undersøke hvordan reduksjon i kroppsmasse...
Siri Lunde
14.08.2008
– Når jeg merker at det er en ny tilsynssak på gang, kjenner jeg på den angsten som mine pasienter kjenner på ganske ofte. Som når de er redd for å få kjeft på et ansvarsgruppemøte etter å ha levert...
Siri Lunde
09.10.2008
– Det handler om å våge, tror jeg. Våge å være i smerten, i tausheten og i meningsløsheten. Da jeg forsto det, endret ting seg Foto Siri Lunde Han viser meg først kontoret. Jeg må se det, for å få et...
Siri Lunde
29.05.2008
Hun er kjent som driftig og engasjert i alt som har med jobben å gjøre. Bergljot Vinjar liker seg imidlertid også godt over tregrensen, frakoblet internkontroll og kvalitetssikring. Foto Siri Lunde...
Siri Lunde, Erlend Hem
16.04.2009
Det er krevende å møte pasienter som skader seg selv. Måten vi gjør det på, er en test på egen profesjonalitet Selvskade forekommer hyppig ( 1 ). I en norsk undersøkelse rapporterte nærmere 7 % at de...
Siri Lunde
30.04.2012
To publish is to communicate. Good graphs and tables help bring the message to the readers. On 28 January 1986 the Challenger exploded. All those on board perished. Why? On nine previous occasions...
Siri Lunde
30.10.2012
Asking permission to publish a patient’s story generates trust. The fear of opening old wounds or being rejected is exaggerated. Photo: Einar Nilsen A woman in her fifties is admitted to the local...
Siri Lunde
30.04.2012
Å publisere er å formidle. Gode figurer og tabeller bidrar til at budskapet når frem til leserne 28. januar 1986. Challenger eksploderer. Alle om bord omkommer. Hvorfor? Romfergen hadde vært i luften...
Siri Lunde
30.10.2012
Å spørre om lov til å publisere pasientens historie skaper tillit. Frykten for å rippe opp i gamle sår eller få nei er overdreven Foto Einar Nilsen En kvinne i 50-årene blir innlagt i lokalsykehuset...