Lang livmorhals – flere keisersnitt

Erlend Hem Om forfatteren
Artikkel

Lang livmorhals gir økt sannsynlighet for keisersnitt ved fødsel til termin. Det gjelder særlig hos kvinner med dårlig fødselsfremgang.

Normal fødsel til termin er avhengig av programmert utvikling av livmoren tidlig i svangerskapet. En kort livmorhals midtveis i svangerskapet er forbundet med økt risiko for preterm fødsel. Nå har britiske forskere undersøkt om en lang livmorhals er assosiert med økt sannsynlighet for keisersnitt ved fødsel til termin (1).

Studien omfattet over 27 000 førstegangsfødende som hadde en cervixlengde på > 16 mm i 23. svangerskapsuke, og som fødte et levende barn til termin. Kvinner med livmorhalslengde i laveste kvartil (16 – 30 mm) hadde lavest keisersnittrate (16 %). Økende kvartiler var forbundet med økende keisersnittrate, henholdsvis 18 %, 22 % og 26 %.

– Selv om keisersnittfrekvensen i denne studien er vesentlig høyere enn i Norge, belyser studien en interessant klinisk problemstilling hos førstegangsfødende, sier overlege Susanne Albrechtsen ved Kvinneklinikken, Haukeland Universitetssykehus.

– Forskerne studerte keisersnitt utført under fødsel som primært utfall. Det er ikke opplyst om keisersnittet ble utført i åpningsfasen eller i utdrivningsfasen. Det hadde vært interessant å se om man fant en tilsvarende sammenheng mellom vaginal operativ forløsning og livmorhalslengde. Vi vet at førstegangsfødende har en høyere risiko for intervensjon, og de nye resultatene kan trolig delvis forklare dette, sier Albrechtsen.

Anbefalte artikler