Deprimerte leger – feilmedisinerte pasienter?

Medisinsk nytt Psykiatri Samfunnsmedisin
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  En studie fra USA viste seks ganger så mange tilfeller av feilmedisinering dersom legene var deprimerte.

  Studien ble utført blant leger under spesialisering i pediatri ved tre sykehus i USA (1). Hele 75 % av dem var utbrent vurdert etter Maslachs Burnout Inventory, og 20 % var deprimerte i henhold til Harvard National Depression Screening Day Scale. Det var stor grad av overlapp mellom dem som var deprimert, og dem som var utbrent.

  Spesialopplært personell ble brukt for å identifisere antall feilmedisineringer per lege per måned. Blant de deprimerte fant man 1,55 feil (95 % KI 0,6 – 4,2) og blant de ikke-deprimerte 0,25 (95 % KI 0,1 – 0,5). Tallene for de utbrente og de ikke-utbrente var identiske (0,5 feil).

  – Resultatene i denne studien er viktige, men ikke direkte overførbare til norske forhold. Leger i USA har blant annet tradisjonelt mye lengre arbeidsdager enn leger i Norge, noe som kan bidra til større risiko for å gjøre medisinske feil, mener spesialist i arbeidsmedisin Karin Rø ved Ressurssenter for helsepersonell Villa Sana, Modum Bad.

  – Tidligere studier har i hovedsak vist at leger som er slitne eller utbrente, oftere gir mangelfull pasientbehandling, noe som bare delvis bekreftes i denne studien. Vi trenger objektive og målbare kriterier på feilbehandling for å påvise sammenhenger mellom utbrenthet og depresjon hos leger og hvordan dette påvirker pasientbehandlingen, sier Karin Rø.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media