Skåringstall kan forutsi astma hos barn

Oda Riska Om forfatteren
Artikkel

En enkel poengberegning basert på astmatisk besvær innen første to leveår kan forutsi astma hos ti år gamle barn.

Chandra Sekhar Devulapalli. Foto privat

Det viser Chandra Sekhar Devulapalli i sin avhandling Inhaled corticosteroids in children: use and effects of early treatment on asthma and lung function. Prevalence of asthma and the impact of severity in early life on later asthma in childhood, som utgår fra Universitetet i Oslo.

Beregningsmetoden Devulapalli utviklet er basert på lett tilgjengelige kliniske data og ingen laboratorietester og er derfor lett å ta i bruk. Studien viste en høy risiko for å utvikle astma samt luftveisfølsomhet hos ti år gamle barn som hadde høy skår (5 eller over) ved to års alder.

De siste 30 årene har det vært en økning av forekomsten av astma hos barn både i Norge og i resten av verden. Studien viste en fordoblet forekomst av astma hos skolebarn i Oslo i løpet av det siste tiåret.

– Dette er den høyeste forekomsten (20 %) rapportert noen gang i Skandinavia, sier Devulapalli.

I avhandlingen undersøkte han også effekten av inhalasjonssteroider hos barn. Barn med astmabesvær behandlet med inhalasjonssteroider viste en bedring i lungefuksjon ved to års alder sammenliknet med barn som ikke ble behandlet.

– Imidlertid ser det ikke ut til at behandling med inhalasjonssteroider før to års alder påvirker utviklingen av aktiv astma åtte år senere. Det vil si at langtidsprognosen stort sett vil være uendret, sier Devulapalli som disputerte for dr.med.-graden 6.3. 2008.


Alvorlighetsskår for obstruktiv lungesykdom er basert på antall episoder med bronkial obstruksjon, antall måneder med persisterende bronkial obstruksjon og antall sykehusinnleggelser pga. bronkial obstruksjon. Poengsummen (0 – 12) kan brukes til å forutsi astma ved ti års alder (1).

Anbefalte artikler