Liv Serine Helgesen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Liv Serine Helgesen

Liv Serine Helgesen
01.05.2008
Leger og psykiatere som taler varmt for kognitiv terapi, skulle bidra til endring av den negative betegnelsen «sykehus»! Hvem kan bli frisk i syke hus? Hvis kognitive prinsipper har noe for seg,...
Liv Serine Helgesen
23.02.2006
Evner leger med millionen og mer i årsinntekt å ta livssituasjonen til fattige og sosialklienter på alvor? Hvor er legene når kampen mot fattigdom kjempes? Mange leger får ikke betalt for sine...
Liv Serine Helgesen
21.09.2006
«Det må da gå an å snakke med saksbehandleren?» sier legen til langtidsmottakeren av sosialhjelp, som opplever det som tortur å ha bare 50 kroner dagen å leve av. Trikkebilletten tur-retur lege...
Liv Serine Helgesen
04.05.2005
Etter trikkedrapet i august 2004 ble den psykiatriske avdelingen ved Ullevål universitetssykehus gransket. Han som ble drapsmann, hadde ifølge Aftenposten bodd flere dager under et tre i parken,...