Bjørn Bjorvatn

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Bjørn Bjorvatn

Inger Sofie Olufsen, Marie E. Sørensen, Bjørn Bjorvatn
07.01.2020
In the period 1999/2000–2009/10, the prevalence of insomnia in Norway rose from 11.9 % to 15.5 % ( 1 ). A study published in 2018 showed a prevalence of 20 % ( 2 ). Insomnia leads to greater risk of...
Inger Sofie Olufsen, Marie E. Sørensen, Bjørn Bjorvatn
02.01.2020
I perioden 1999/2000–2009/10 økte forekomsten av insomni i Norge fra 11,9 % til 15,5 % ( 1 ). En studie publisert i 2018 viste en forekomst på 20 % ( 2 ). Insomni gir økt risiko for å utvikle...
Bjørn Bjorvatn, Espen Saxhaug Kristoffersen, Peder Andreas Halvorsen, Egil Andreas Fors, Stein Nilsen, Guri Rørtveit
14.01.2019
There is an acute need for practice-oriented research in general practice in Norway. A new infrastructure for such research has now been established, and we encourage all GP practices to report their...
Bjørn Bjorvatn, Espen Saxhaug Kristoffersen, Peder Andreas Halvorsen, Egil Andreas Fors, Stein Nilsen, Guri Rørtveit
14.01.2019
Det er akutt behov for praksisnær forskning i allmennpraksis. En ny infrastruktur for slik forskning er nå etablert, og vi oppfordrer alle fastlegesentre til å melde sin interesse. Figur 1...
Morten Engstrøm, Sigurd Aarrestad, Guttorm Eldøen, Anders Alme, Trond Bjørge, Harald Miljeteig, Bjørn Bjorvatn, Stine Knudsen, Solfrid Indrekvam, Kristian Bernhard Nilsen
26.11.2018
Norsk forening for søvnmedisin har utarbeidet tverrfaglige anbefalinger for objektive søvnundersøkelser. Søvnundersøkelser har vært praktisert forskjellig i ulike fagmiljøer i Norge. I 2016 tok Norsk...
Bjørn Bjorvatn
01.05.2008
Naphaug, K. Sov godt! Søvnoppskrifter for barn 0 – 8 år. 200 s, ill. Oslo: Damm, 2007. Pris NOK 299 ISBN 978-82-04-13556-8 Dette handler om søvnforstyrrelser hos barn fra fødselen og frem til åtte...
Bjørn Bjorvatn
10.09.2009
De fleste søvnlidelser kan behandles effektivt. Likevel lider 10–15% av alvorlige og langvarige søvnproblemer Søvnen er svært viktig for god helse. Alle som har opplevd en natt med dårlig søvn, vet...
Bjørn Bjorvatn, Børge Sivertsen, Nicolas Øyane, Inger Hilde Nordhus, Ståle Pallesen
10.09.2009
Insomni er definert som dårlig/lite søvn – enten på grunn av innsovningsvansker, urolig nattesøvn eller tidlig morgenoppvåkning eller fordi pasienten subjektivt opplever at søvnen er av dårlig...
Ståle Pallesen, Bjørn Bjorvatn
24.09.2009
Hos mennesker har mange av kroppens funksjoner døgnrytme eller cirkadian (gresk: cirka = omtrent, dias = dag) rytme. Eksempler er utskilling av hormoner som melatonin og kortisol, fordøyelse og søvn–...
Bjørn Bjorvatn, Janne Grønli, Ståle Pallesen
24.09.2009
Parasomnier er en samlebetegnelse på en rekke uønskede opplevelser eller motoriske fenomener som skjer under innsovning, i løpet av søvnperioden eller i forbindelse med oppvåkning fra søvn ( 1 )...
Arne Fetveit, Bjørn Bjorvatn
08.10.2009
Søvnen hos eldre kjennetegnes av at det blir det vanskeligere å sove sammenhengende gjennom natten, samtidig som det blir vanskeligere å holde seg våken om dagen ( 1 ). Om lag halvparten av alle...
Nicolas Øyane, Anne Marie van den Hoven, Arne Fetveit, Ståle Pallesen, Bjørn Bjorvatn
08.10.2009
Søvnproblemer er svært utbredt, og 95 % av alle mennesker vil i løpet av livet oppleve vanskeligheter med å sove ( 1 ). I 2005 utga American Academy of Sleep Medicine den andre utgaven av den meste...
Anders Bærheim, Steinar Hunskår, Bjørn Bjorvatn
14.12.2006
Flere alternativmedisinske terapiretninger baserer seg på teorisystemer som er uforenlige med gjeldende vitenskapelig kunnskap i kjemi, fysikk og medisin. Slike alternativmedisinske terapisystemer...
Bjørn Bjorvatn
21.09.2006
Gerlach, Jes Søvn Om betydningen av en god nattesøvn. 126 s, tab, ill. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2006. Pris NOK 245 ISBN 82- 05-34487-6 Denne boken om søvn og søvnforstyrrelser henvender seg ifølge...
Ståle Pallesen, Fred Holsten, Alvhild Alette Bjørkum, Bjørn Bjorvatn
04.11.2004
Ikke lett å gå til sengs i soloppgang. Foto Pål Bugge/Norgesfoto Nattarbeid er en form for skiftarbeid der hovedtyngden av arbeidstimene er lokalisert til tidsintervallet mellom kl 2200 og kl 0600. 5...
Alvhild Alette Bjørkum, Ståle Pallesen, Fred Holsten, Bjørn Bjorvatn
04.11.2004
Skiftarbeid generelt og nattarbeid spesielt ser ut til å gi økt risiko for ulykker/skader og uønskede hendelser. Illustrasjonsfoto Statoil I mange yrker er det fare for slitasje, skade eller ulykke...
Bjørn Bjorvatn
01.07.2004
Trine Brevig og medarbeidere tar i Tidsskriftet nr. 7/2004 opp et viktig og interessant tema ( 1 ). Forfatterne har studert obduksjonsrapportene til 167 bilførere som omkom i trafikken. Konklusjonen...
Børge Sivertsen, Siri Omvik, Ståle Pallesen, Inger Hilde Nordhus, Bjørn Bjorvatn
21.10.2004
Insomni defineres gjerne som redusert kvalitet, varighet eller effektivitet av søvn ( 1 ). Man skiller mellom primær og sekundær insomni. Primær insomni er søvnløshet uten bakenforliggende etiologi,...
Bjørn Bjorvatn
10.04.2003
Søvnproblemer kan behandles effektivt med lysbehandling, søvnrestriksjon og stimuluskontroll Forekomsten av søvnforstyrrelser øker med økende alder. Nærmere 50 % av alle over 65 år rapporterer...
Ståle Pallesen, Bjørn Bjorvatn, Inger Hilde Nordhus, Arvid Skjerve
10.12.2002
Insomni er karakterisert ved utilstrekkelig eller inadekvat søvn. Insomnien kan bestå av innsovningsproblemer, urolig nattesøvn og/eller tidlig morgenoppvåkning, eller at søvnkvaliteten er dårlig (1...