Gode betraktninger om hvordan bli bedre

Kjetil Søreide Om forfatteren
Artikkel

Gawande, A.

Better

A surgeon’s notes on performance. 273 s. New York, NY: Picador, 2008. Pris USD 14

ISBN 978-0-312-42765-8

Dette er en samling fortellinger fra helsevesenet som spenner vidt tematisk, fra enkeltpasienter til globale vaksinasjonsprogrammer, men som likevel har en felles rød tråd: Hvordan kan vi bli bedre på det vi gjør?

 Gawande er kirurg i Boston og professor ved Harvard. Han var seniorrådgiver for Clinton-regjeringens helseplan mens han ennå gikk på medisinstudiet. Han er fast skribent i The New Yorker, og har skrevet flere artikler i New England Journal of Medicine som flere av kapitlene er basert på (1 – 5). Temaene er allmenngyldige og omhandler generelle medisinske spørsmål, selv om eksemplene oftest er fra amerikansk medisin.

Gawande reflekterer over lege-pasient-forholdet og vårt ansvar for den praksis vi utøver. Pasientsikkerhet, kvalitet og forbedringspotensial er gjennomgående temaer. Emnene spenner vidt, fra behandling av skadede i Irak-krigen til betydningen av håndvask i sykehus, og utføring av globale vaksinasjonsprogrammer med eksempel fra polio i India.

Gawande reflekterer over legers etiske roller, fra utførelse av dødsstraff til måten vi forholder oss til pasientene i intime situasjoner. Rettssystemet, saksøking av leger og pasienterstatninger belyses, og dette er interessant, selv om det nok fungerer annerledes i Norge. Enkelthistorier kombineres med den omfattende faktakunnskap han besitter i kraft av sitt samfunnsmedisinske og helsepolitiske arbeid. Temaene belyses ergo både fra et emosjonelt og faglig engasjerende ståsted.

Til forskjell fra sin forrige bok i 2002 hvor personlige betraktninger på kirurgifaget var hovedfokus (6), har Gawande her et mer samfunnsmedisinsk overblikk med flere innfallsvinkler. Gawande synes ikke å presentere enestående løsninger eller ekstraordinære krav, men setter søkelyset på det «lille ekstra» i hverdagen. Han lufter tanker som også kan overføres til norske forhold – for enkeltpasienter, og for helsevesenet som helhet. Etterordet omhandler hvordan den enkelte av oss kan bli en «positiv avviker».

Boken er lettlest og engasjerende, temaene underholdende og tankevekkende. Den anbefales sterkt for et bredt publikum – også utenfor helsevesenet.

Anbefalte artikler