God bok om småbarns sykdommer

Trond Flægstad Om forfatteren
Artikkel

Saugstad, OD.

Barnets første leveår

246 s, ill. Oslo: Spartacus, 2007. Pris NOK 298

ISBN 978-82-430-0359-0

Den primære målgruppen er foreldre til barn opp til tre års alder, men boken er også nyttig for alle som har ansvar for barn i denne aldersgruppen. Forfatteren ønsker å gi foreldrene mer kunnskap om barns normale utvikling, og symptomer ved de vanligste sykdommene. Derved kan de bli tryggere, og kanskje mer målrettet søke kontakt med helsevesenet.

Først gis det en oversikt over normalutvikling og en del småplager hos spedbarnet. Deretter gjennomgås ernæring og sykdommer i forskjellige aldersgrupper og forskjellige organer. Språket er lettfattelig, og teksten er krydret med koselige skisser og strektegninger. Boken er solid innbundet og har en tiltalende layout. Jeg synes det var en nyttig repetisjon å lese den. For helsepersonell som arbeider med barn er det mange nyttige forklaringsmåter, som vi selv kan bruke når vi skal forklare barns normale utvikling, plager og sykdommer.

Jeg kunne tenkt meg flere bilder og illustrasjoner, det ville gjort tilegnelsen av stoffet enklere for dem som ikke er fagfolk innen feltet.

Dette er alt i alt en god, lettlest og nyttig bok for foreldre og andre som har ansvar for små barn.

Anbefalte artikler