Per Fevang

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Per Fevang

Per Fevang
30.08.2019
Doctors underestimate the placebo effect they may have on patients who are in a difficult life situation. The article entitled ‘Paradoxical placebo’ by Richard Monvoison and Nicholas Pinsault in Le...
Per Fevang
27.08.2019
Leger undervurderer den placeboeffekten de kan ha på pasienter i en vanskelig livssituasjon. I en artikkel av Richard Monvoison og Nicolas Pinsault i Le Monde Diplomatique med tittel «Paradoksalt...
Per Fevang
01.05.2008
Kaasa, S Palliasjon Nordisk lærebok. 2 utg. 687 s, tab, ill. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2007. Pris NOK 780 ISBN 978-82-05-35181-3 I Oxford textbook of palliative medicine defineres palliasjon slik: «...
Per Fevang
28.05.2009
Produktinformasjonen som er beskrevet på pakningen av husholdningssaltet Seltin er svært mangelfull. En slik mangelfull beskrivelse kan være direkte sykdomsfremkallende for både nyresviktpasienter og...