Déjà vu?

Minileder
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Tidlig på 1990-tallet var det en opprivende strid rundt det daværende Helsedirektoratet. Departementet ønsket å legge det ned. Det var for sterkt og legedominert. Helsedirektør Torbjørn Mork og Legeforeningen med president Jon Haffner i spissen kjempet imot. Stortinget fulgte ikke departementets forslag, men endret navnet til Statens helsetilsyn. Helsedirektøren fikk i første omgang beholde tittelen, men i 2003 forsvant også den. 1.4. 2008 gjenoppsto Helsedirektoratet, helt stille og uten strid. Det var Sosial- og helsedirektoratet, opprettet i 2002, som endret navn. Om vi igjen har fått en helsedirektør, er foreløpig uklart.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media