Smertelindring ved hemming av GABA-reseptorer

Åslaug Helland Om forfatteren
Artikkel

Studier i musemodeller viser at smerte kan reduseres gjennom spesifikke spinale GABAA-reseptorsubtyper.

Inflammatoriske sykdommer og nevropatiske skader medfører ofte vanskelig håndterbare smerter. Ved bruk av musemodeller har ny forskning nå vist at analgesi kan oppnås via spesifikke GABAA-reseptorer (1).

Forskerne testet først om benzodiazepiner kunne redusere kjemisk påført smerte hos mus. Ved hjelp av en intratekal injeksjon med benzodiazepiner ble det mindre smerte, uten sedasjon, og effekten kunne reverseres medikamentelt. Forskerne benyttet deretter mus med ulike mutasjoner i GABAA-reseptoren, og fant at α2- og/eller α3-subenheten er involvert i inflammatorisk og nevropatisk smerteutvikling. Medikamenter rettet mot disse reseptorsubtypene ga effektiv smertelindring i musemodeller, uten uønskede bivirkninger som sedasjon og toleranseutvikling. Ved å utføre funksjonell MR-undersøkelse på rotter så forskerne også at medikamentene i tillegg reduserer de emosjonelle komponentene av smerte.

– Inflammatoriske sykdommer og skader på nervevev medfører ofte smerter som er vanskelige å behandle, sier professor Harald Breivik ved Rikshospitalet.

– Tap av synaptisk inhibisjon i ryggmargens dorsalhorn bidrar sannsynligvis til utvikling av slik nevropatisk smerte. Intratekal adminstrasjon av benzodiazepinet midazolam har lenge vært brukt i behandlingen av uttalt nevropatisk smerte hos pasienter med langtkommet kreftsykdom. Denne rapporten viser at analgesien oppnås via spesifikke GABAA-reseptorer. Effekten ble i musemodeller reversert medikamentelt med en benzodiazepinantagonist.

Disse resultatene gjør at det nå er et solid vitenskapelig grunnlag for å administrere midazolam intraspinalt som ledd i smertebehandlingen hos kreftpasienter, sier Breivik.

Anbefalte artikler