Økt bruk av rekombinant faktor VII ved blødning etter fødsel

Kjetil Søreide Om forfatteren
Artikkel

Bruken av aktivert rekombinant faktor VII ved store blødninger etter fødsler øker, trass i at behandlingen er dyr.

Postpartumblødning kan være livstruende og svært behandlingskrevende. I ni europeiske land ble bruken av rekombinant faktor VII ved blødning etter fødsel kartlagt med standardiserte skjemaer for pasient, sykehistorie og fødselsforløp i perioden 2000 – 04 (1). Legen som forordnet rekombinant faktor VII ble spurt om å anslå effekten som redusert, uendret eller forverret blødning. 113 skjemaer ble returnert, hvorav 96 (87 %) gjaldt behandling og 17 profylakse. Legene rapporterte redusert blødning hos 80 % i behandlingsgruppen og uendret eller forverret blødning hos 15 (14 %).

– Denne studien viser at det er en sterk økning i bruken av rekombinant faktor VII ved postpartumblødning i Europa. Midlet var ikke rapportert brukt i Norge før 2005, men de siste tre år er det blitt brukt ved svært mange fødeavdelinger her i landet, sier professor Kjell Å. Salvesen ved Kvinneklinikken, St. Olavs Hospital.

– Studien viste en suksessrate på 80 – 85 %. Dette er helt i overensstemmelse med effekten av andre tiltak.

Rekombinant faktor VII er ikke førstevalg ved alvorlig postpartumblødning, blant annet fordi det er svært dyrt. Samtidig må man ikke vente for lenge med å bruke det, da det ikke virker ved lavt antall trombocytter og lavt fibrinogennivå. Det er en stor utfordring for fødselsleger og anestesileger å vurdere når man skal bruke det hvis kvinnen blør etter fødselen, sier Salvesen.

Anbefalte artikler