Elektivt keisersnitt gir økt risiko for respirasjonssykdom

Trine B. Haugen Om forfatteren
Artikkel

Forløsning ved elektivt keisersnitt bør skje etter fullgått 39. svangerskapsuke for å redusere risikoen for respirasjonssykdom hos den nyfødte.

Planlagt keisersnitt bør foretas etter 39. svangerskapsuke. Illustrasjonsfoto © Astier/BSIP/GV-Press

Et økende antall keisersnitt blir utført uten klare medisinske indikasjoner. Noen studier kan tyde på at det er en sammenheng mellom elektive keisersnitt og økt risiko for respirasjonssykdom hos nyfødte. Danske forskere har nå undersøkt om det er en slik assosiasjon og hvilken betydning tidspunkt for forløsningen har (1).

En kohortstudie omfattet 34 500 barn født i perioden 1998 – 2006. Kun barn uten misdannelser og med svangerskapsalder 37 – 41 uker ble inkludert. Av disse ble 2 687 født ved elektivt keisersnitt. Sammenliknet med barn som ble født vaginalt, var det hos dem med en svangerskapsalder på 37 – 39 uker 2 – 4 ganger så stor risiko for respirasjonssykdom.

– Denne studien er påfallende lik en studie fra Norge (2), og resultatene viser også det samme, sier avdelingsoverlege Pål Øian ved Kvinneklinikken, Universitetssykehuset Nord-Norge.

– Det er viktig at fødselshjelpere er klar over disse resultatene. Planlagt keisersnitt bør ikke foretas i uke 37 eller 38 om det ikke er gode medisinske grunner til det. Planlagt keisersnitt på et senere tidspunkt vil føre til at noen flere kvinner vil gå i spontan fødsel før keisersnittet utføres. Fordelene ved ikke å gjøre planlagt keisersnitt for tidlig er trolig større enn disse ulempene, sier Øian.

Anbefalte artikler