Anne Forus Om forfatteren
Artikkel

23 – 50 % av bakeriarbeiderne har yrkesrelatert nesebetennelse, og nær en tredel tester positivt for yrkesallergener.

Det er en klar sammenheng mellom yrkesrelatert nesebetennelse og astmasymptomer. Dette viser Torgeir Storaas ved Yrkesmedisinsk avdeling og Øre-nese-hals-avdelingen, Haukeland Universitetssjukehus, i sin avhandling Bakers’ rhinitis. Diagnostic criteria, flour dust exposure, mucosal inflammation, IgE sensitization, and relation to lower airways. Storaas’ undersøkelse blant 197 bakeriarbeidere i Bergen besto av intervju, besvarelse av spørreskjema, måling av støv på arbeidsplassen, allergitester, neseskylling og metakolinprovokasjon av nedre luftveier.

– Bakerastma er en av de hyppigste yrkesrelaterte sykdommene i vesten. Bakeriarbeidere utsettes for mye støv – mer enn anbefalte maksimumsnivåer. Andelen bakeriarbeidere med nesebetennelse var 23 – 50 %, alt etter hvilke diagnosekriterier som ble brukt. Både de med allergisk og de med ikke-allergisk nesebetennelse hadde mer astmasymptomer enn andre bakeriarbeidere, og hadde økt mengde α-2-makroglobulin og eosinofilt basisk protein (ECP) i neseskyllevæsken. Økende støveksponering ga økt nivå av α-2-makroglobulin og eosinofilt basisk protein i neseskyllevæsken, noe som er tegn på slimhinnebetennelse, sier Storaas.

30 % av bakeriarbeiderne testet positivt på yrkesallergener totalt, 20 % viste utslag på lagermidd. Positiv test på yrkesallergener hadde ikke så mye å si for sammenhengen mellom støveksponering og økt nivå av betennelsesmarkører, heller ikke for astmasymptomer.

Storaas disputerte for Ph.D.-graden 16.1. 2008 ved Universitetet i Oslo.


α-2-makroglobulin: et stort plasma-protein. Finnes normalt ikke på neseslimhinnen. Markør for betennelsesreaksjon.

ECP: Eosinophilic Cationic Protein. Markør for eosinofil aktivering og betennelsesreaksjon.

Se oversikt over doktoravhandlinger i seksjonen Oss imellom på side 1024

Anbefalte artikler