Lærebok for legfolk om død og sorg

Peter F. Hjort Om forfatteren
Artikkel

Haarløv, W.

Den tomme stol

Om døden og det at miste. En brugsbog. 232 s. København: Schønberg, 2008. Pris DKK 199

ISBN 978-87-570-1713-7

Forfatteren er psykoterapeut med egen praksis for både enkeltpasienter og par. Hun har også skrevet skjønnlitterære bøker og fagbøker. Denne boken handler om «hvordan vi som mennesker i vår tid kan leve med døden i våre liv». Det er en personlig bok som bygger på hennes egne verdier, opplevelser og erfaringer – ikke en vitenskapelig bok. Men den har likevel karakter av en fullstendig lærebok skrevet for alminnelige mennesker som rammes av sykdom, ulykker, død og sorg. Det er tydelig at hun også bygger på en omfattende lesing. De sju kapitlene, dekker hele dette store feltet på en systematisk måte. For eksempel har hun underkapitler om sykdom og død i forskjellige aldersgrupper. Sorg er en viktig del av boken, både egen og andres sorg, og – ikke minst – hvordan man snakker med medmennesker i sorg. Budskapet er at det er viktigere å lytte enn å snakke. Overfladisk trøst av typen: «Tiden leger alle sår», gjør alt verre.

Det kommer stadig bøker om døden, omsorgen ved livets slutt, sorg og sorgarbeid. Denne bokens styrke er at forfatteren skriver naturlig og godt og at den dekker hele feltet. Skulle jeg peke på noen svakheter, mangler det en alfabetisk liste over alle referansene, teksten mangler ofte referanser og det er ikke noe sakregister. Men dette er mer formelle svakheter som ikke svekker helhetsvurderingen, nemlig at dette er en meget god bok om et viktig og vanskelig emne.

Mye av stoffet vil være kjent for leger, men jeg tror mange leger vil finne materiale om legfolks forhold til alvorlig sykdom og død som de ikke har tenkt på. Dessuten kan dette være en god bok å anbefale pårørende å lese, og den egner seg også for sorggrupper.

Anbefalte artikler